Profile
익명

2020.06.19

역대 한국 아이돌 순위.

조회 수 433 추천 수 0

20200619172502_yfpnckao.png

 

1위 방탄소년단

 

앨범 토탈 : 10

히트곡 : 9

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 10

전세계팬덤 : 10

라이브퍼포먼스 : 9

음악성 : 10

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 10

 

총점 : 98점

 

 

 

2위 엑소

 

앨범 토탈 : 10

히트곡 : 9

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 10

전세계팬덤 : 10

라이브퍼포먼스 : 9

음악성 : 8

자기관리 및 좋은 영향력 : 9

매출 : 10

 

총점 : 95점

 

 

 

3위 아이유

 

앨범 토탈 : 7

히트곡 : 10

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 8

전세계팬덤 : 7

라이브퍼포먼스 : 10

음악성 : 10

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 8

 

총점 : 90점

 

 

 

4위 샤이니

 

앨범 토탈 : 8

히트곡 : 9

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 8

국내팬덤 : 8

전세계팬덤 : 7

라이브퍼포먼스 : 10

음악성 : 10

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 9

 

총점 : 89점

 

 

5위 소녀시대

 

앨범 토탈 : 8

히트곡 : 10

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 7

전세계팬덤 : 8

라이브퍼포먼스 : 9

음악성 : 8

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 7

 

총점 : 87점

 

 

6위 동방신기

 

앨범 토탈 : 10

히트곡 : 6

음악방송 1위횟수 : 5

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 10

전세계팬덤 : 6

라이브퍼포먼스 : 9

음악성 : 8

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 10

 

총점 : 84점

 

 

7위 빅뱅

 

앨범 토탈 : 7

히트곡 : 10

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 7

전세계팬덤 : 9

라이브퍼포먼스 : 10

음악성 : 10

자기관리 및 좋은 영향력 : 0

매출 : 10

 

총점 : 83점

 

 

8위 트와이스

 

앨범 토탈 : 9

히트곡 : 9

음악방송 1위횟수 : 10

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 8

전세계팬덤 : 7

라이브퍼포먼스 : 5

음악성 : 7

자기관리 및 좋은 영향력 : 9

매출 : 8

 

총점 : 82점

 

 

9위 블랙핑크

 

앨범 토탈 : 6

히트곡 : 8

음악방송 1위횟수 : 7

음악시상식 수상횟수 : 5

국내팬덤 : 7

전세계팬덤 : 10

라이브퍼포먼스 : 10

음악성 : 10

자기관리 및 좋은 영향력 : 10

매출 : 8

 

총점 : 81점

 

 

10위 지오디

 

앨범 토탈 : 7

히트곡 : 10

음악방송 1위횟수 : 8

음악시상식 수상횟수 : 10

국내팬덤 : 10

전세계팬덤 : 2

라이브퍼포먼스 : 8

음악성 : 9

자기관리 및 좋은 영향력 : 9

매출 : 5

 

총점 : 78점

 

20200619172558_taarptlb.png

20200619172626_zmwctzgc.png

 





0개의 댓글